Show simple item record

dc.contributor.authorHaarseth, Ingrid
dc.date.accessioned2013-08-21T13:34:31Z
dc.date.available2013-08-21T13:34:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144743
dc.description.abstractBarnehagen har blitt en del av utdanningssystemet, og ble underlagt Kunnskapsdepartementet fra 1.1.2006 (Kunnskapsdepartementet, 2006b). Med bakgrunn i dette, og fordi språk er et av fagområdene i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fra 2006, har det blitt et tydeligere og sterkere fokus på barnehagen som læringsarena. Den grunnleggende holdningen har vært at barnehagen utvikler barnas muntlige språk, mens skolen utvikler deres skriftspråk (Helland, 2006). Det kan sies å ha blitt en endring i dette synet på barnehagens innhold, da barnehagen ikke lenger kun har ansvar for utvikling av det muntlige språket. Rammeplanen fra 2006 sier blant annet at man skal «La barn møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst» (Kunnskapsdepartementet, 2006a, s. 35). Vi ser her at barnehagen har fått ansvar for å legge til rette et skriftspråkstimulerende miljø, som videre støtter barnas utvikling av skriftspråklige ferdigheter (Lorentzen, 1991). På bakgrunn av dette ønsker jeg med denne oppgaven å se nærmere på i hvilken grad de pedagogiske lederne i barnehagen gjennomfører det forskning viser styrker skriftspråkutviklingen. Holder skriftspråkstimuleringen i dagens barnehager en god nok kvalitet, og blir den prioritert?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleStimulering til skriftspråkutvikling i barnehagen: En kvalitativ studie av skriftspråkstimuleringens prioritet og kvalitet i barnehagenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO
dc.source.pagenumber95no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record