Show simple item record

dc.contributor.authorLøken-Arnegård, Trine
dc.date.accessioned2014-03-24T13:23:16Z
dc.date.available2014-03-24T13:23:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192910
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler barns medvirkning i barnevernets undersøkelser. Medvirkning handler om at barn skal få informasjon, få mulighet til å uttale seg og at barnets synspunkter skal bli tillagt vekt (Barnekonvensjonen, Thrana 2008). Riksrevisjonen (2011- 2012) og Helsetilsynet (2012) har gjennomført landsomfattende undersøkelser i barneverntjenestene i Norge som viser at barn ikke får medvirke i barneverntjenestene slik som bestemt i loven, til tross for stort fokus på dette i Norge det siste tiåret. Problemstilling for denne besvarelsen er som følger: «Hvorfor medvirker ikke barn i barnevernets undersøkelser i den grad som bestemt i loven? Og hvordan kan barneverntjenesten få til reell medvirkning for barna?». I studien er det undersøkt om årsaken til at barn ikke medvirker kan skyldes aspekter ved barnet, aspekter ved barnevernsarbeideren og/eller aspekter ved organisasjonen. Fokus er på barnevernsarbeideren og hva som er mulig å få til i arbeidssituasjonen. Metode for undersøkelsen er litteraturstudie hvor problemstillingen er blitt undersøkt på bakgrunn av en gjennomgang av relevant litteratur, dokumenter og forskning, og hensikten er å systematisere og sammenstille eksisterende forskning for å få en mer helhetlig oversikt over forskningen på temaet barns medvirkning. Undersøkelsen viser at det ser ut til å være viktig med en tydeliggjøring av at barn skal prates med. Videre kommer det tydelig frem i både offentlige dokumenter og litteratur at barnevernarbeiderens kompetanse om barns medvirkning må styrkes, I denne oppgaven gjøres et skille mellom den personlige erfaringsbaserte kompetansen og barnevernarbeiderens personlige sider. For å fremme barns medvirkning ser det ut til at man også må jobbe med å styrke barnevernarbeiderens personlige sider og ivareta barnevernsarbeideren i arbeidssituasjonen. Et forslag til enda en komponent til barneperspektivet blir foreslått; den voksnes eget perspektiv. Undersøkelsen viser også at strukturer og de organisatoriske forholdene ved barneverntjenesten kan påvirke barnevernsarbeiderens mulighet for å inkludere barna i undersøkelsene. Krav til prosedyrer og rapportskriving kan ta fokus fra arbeidet med barna, tidspress fører til at samtaler med foreldre prioriteres til fordel for samtaler med barna. Slik organiseringen av barneverntjenesten er i dag med ulike faser er det behov for tydeligere retningslinjer om hvordan fremme barns medvirkning i undersøkelsen, da det vanskelig kan gjøre å la barnets bearbeidingsprosess starte i denne fasen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.titleBarnets medvirkning i barnevernets undersøkelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record