Show simple item record

dc.contributor.authorMoss, Maren
dc.contributor.authorBergland, Mette
dc.date.accessioned2014-05-30T09:05:27Z
dc.date.available2014-05-30T09:05:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195657
dc.descriptionBacheloroppgave, sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractTittel: Syk -eller bare en junkie? Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forbedre smertelindring av rusmiddelavhengige. Kort beskrivelse/introduksjon av bacheloroppgaven: Oppgaven tar utgangspunkt i smertelindring til mennesker med opioidavhengighet og utfordringer i forbindelse med dette. Videre omhandler oppgaven om sykepleierens holdninger og deres kunnskap om smertelindring spesielt til rusmiddelavhengige. Vi forsøker også å belyse problematikken i forhold til stigmatisering av denne pasientgruppen. Hensikt: Økt kunnskap og forståelse av utfordringer ved smertelindring hos rusmiddelavhengige. Metode: Vi har benyttet oss av en teoretisk tilnærming ved hjelp av relevant pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskning. Teori: Vi har valgt Joyce Travelbees sykepleieteorier som forankring i vår oppgave fordi hennes teorier og menneskesyn er relevant for oppgaven og pasientgruppen. Konklusjon: Rusmiddelavhengige opplever fortsatt å bli møtt med fordommer og stigmatiserende holdninger fra helsepersonell. Dette kan skape mistillit mellom sykepleier og pasient, og påvirke smertelindring. For lite kunnskap om rusmiddelavhengighet og opioidavhengighet, og de ulike utfordringene man kan oppleve ved smertelindring av denne pasientgruppen, gjør at pasientenes ønske om smertestillende kan oppfattes som russøkende atferd. I tillegg kan sykepleieren tvile på pasientens rapportering av smerte, og lite utstrakt bruk av validerte smertekartleggingsverktøy vanskeliggjør objektiv tilnærming til tiltak. Vi fant at kunnskapsmangel og stereotype holdninger er barrierer i smertelindring av rusmiddelavhengige, og ser nødvendigheten av å få på plass et kompetanseløft og klare rutiner. I tillegg må vi kontinuerlig jobbe med våre egne holdninger, og rette fokus mot kommunikasjon og tillitsskapende arbeid, for å skape dette menneske-til-menneske-forholdet som er grunnlaget i all helhetlig sykepleie.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjectsmertelindringnb_NO
dc.subjectrusmiddelavhengigenb_NO
dc.subjectpasienternb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectopioidavhengighetnb_NO
dc.titleSyk, eller bare en junkie?nb_NO
dc.title.alternativeSick, or just a junkie?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record