Show simple item record

dc.contributor.authorRiise, Ragnhild
dc.contributor.authorStubsveen, Grethe
dc.date.accessioned2014-05-30T11:27:20Z
dc.date.available2014-05-30T11:27:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195677
dc.descriptionBacheloroppgave i sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi valgt å skrive om kronisk obstruktive lungesykdommer(KOLS) og hvilke tiltak vi som sykepleiere kan iverksette for å dekke grunnleggende behov hos pasientene. Problemstillingen ble som følgende: ”Hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe KOLS-pasienter med å få dekket grunnleggende behov?”. Vi vet at pasientene med KOLS har mange grunnleggende behov de skal få dekket, men i denne oppgaven har vi beskrevet noen av dem. Disse er behovet for tilstrekkelig med luft, behovet for tilstrekkelig med ernæring og behovet for balanse mellom aktivitet og hvile. Formålet med oppgaven er at sykepleiere i praksis kan dra nytte av oppgaven i møte med KOLS-pasienter. Oppgaven belyser sykepleiefaget ut i fra D. Orems egenomsorgsteori, hvor fokuset er på å tilrettelegge og støtte pasienter så de får grunnleggende behov dekket. Vi har valgt å skrive oppgaven som et litteraturstudium. Den består av litteratur hentet fra pensum, forskningsartikler, selvvalgt litteratur og erfaringer fra praksis. Vi konkluderer med at vi må iverksette mange tiltak for å dekke pasientenes grunnleggende behov. Vi må sørge for at pasientene har optimal ventilasjon i alle situasjoner, hvis ikke blir det vanskelig for pasientene å dekke de andre behovene. Vi har kommet fram til at tilrettelegging rundt måltider og personlig hygiene er viktige tiltak for pasientene. En viktig sykepleieoppgave for oss blir å opptre veiledende og støttende, samt at vi gjør pasienten mest mulig selvhjulpen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjectkronisk obstruktiv lungesykdomnb_NO
dc.subjectpasienternb_NO
dc.subjectomsorgnb_NO
dc.subjectbehovnb_NO
dc.titleHjelp - jeg har fått KOLS!nb_NO
dc.title.alternativeHelp - I've got COPD!nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record