Show simple item record

dc.contributor.authorLian, Silje
dc.contributor.authorMathisen, Mia Beate
dc.date.accessioned2014-05-30T13:16:41Z
dc.date.available2014-05-30T13:16:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195699
dc.descriptionBacheloroppgave i sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractTittel: Smertelindring – En barriere Pain relief – A barrier Introduksjon: Det er en stadig økende forekomst av lungecancer i Norge. For å yte god pleie og omsorg til denne pasientgruppen kreves det kompetente og kunnskapsrike sykepleiere. Når pasienten ønsker å tilbringe livets siste fase i hjemmet, må det tilrettelegges for trygge rammer. Det er derfor viktig med et velfungerende palliativt team, som jobber med pasienten i fokus, mot helhetlig pleie. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse fenomen som smertelindring og trygghetsskapende arbeid hos lungecancer pasienter i sen palliativ fase. Vi vil se på hvilke kunnskaper som kreves av sykepleieren for at pasienten skal oppnå smertelindring og trygghet. Metode: Oppgaven er basert på en litteraturstudie. Den bygger på selvvalgt problemstilling, som er besvart ut ifra faglitteratur, forskning og egne erfaringer Konklusjon: For å kunne smertelindre den palliative pasienten og gi han en følelse av trygghet kreves det kunnskaper hos sykepleieren. Hun må ha kunnskaper om smerte, smertekartlegging, bruken av opioider samt virkning og bivirkning av disse. Den gode samtalen, respekt og tillit må ligge til grunn for at sykepleieren skal kunne utføre god smertekartlegging. Sykepleieren må erkjenne egne grenser for faglig kompetanse, og praktisere innenfor disse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectlungecancernb_NO
dc.subjectlungekreftnb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.titleSmertelindring - en barrierenb_NO
dc.title.alternativePain relief - a barriernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record