Show simple item record

dc.contributor.authorBakka, Erlend Jørstad
dc.contributor.authorSæther, Karl-Oskar
dc.date.accessioned2014-06-02T12:23:15Z
dc.date.available2014-06-02T12:23:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195736
dc.descriptionBacheloroppgave i sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Å møte vrangforestillinger kan oppleves vanskelig, og det kan være utfordrende å møte de som har dem på en måte som ikke virker krenkende for pasienten. Hensikt: Undersøke om kognitiv terapi og dens prinsipper er en tilnærmingsmåte til vrangforestillinger som kan være nyttig for sykepleieren i det daglige arbeidet med denne pasientgruppen. Metode: Fordypningsoppgave basert på litteratur og erfaringer fra praksisfeltet. Resultater: Forskning viser til positive resultater ved bruken av kognitiv terapi ovenfor pasienter med schizofreni og vrangforestillinger. Flere studier viser til at sykepleiere er i en særegen posisjon til å anvende seg av terapiformen, da sykepleieren ofte er med pasienten i det daglige. Forskning viser også at sykepleiere med relativt kort opptrening i bruken av kognitiv terapi, kan ta i bruk prinsippene på en hensiktsmessig og trygg måte. Konklusjon: Kognitiv terapi viser seg å kunne være et nyttig verktøy for sykepleieren i møte med pasienter med schizofreni og vrangforestillinger. Det vises til gode resultater av sykepleieres bruk av kognitiv terapi i flere forskningsrapporter. Vi ser allikevel at det ligger en del kriterier i bunn for bruken av kognitiv terapi, og terapiformen vil derfor ikke alltid være den riktige ovenfor alle pasienter med samme diagnose. Selv om forskning viser til gode resultater, mener vi at sykepleieren må være eklektisk i bruken av terapiformen ovenfor hver enkelt pasient.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpasienternb_NO
dc.subjectvrangforestillingernb_NO
dc.subjectkognitiv terapinb_NO
dc.titleBak diagnosen - en kognitiv terapeutisk tilnærming til pasienter med schizofreninb_NO
dc.title.alternativeBehind the diagnosis - a cognitive therapeutic approach to patients with schizophrenianb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record