Show simple item record

dc.contributor.authorMobekk, Sara Øversveen
dc.contributor.authorSørum, Ingerid Bye
dc.date.accessioned2014-06-03T11:29:16Z
dc.date.available2014-06-03T11:29:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195772
dc.descriptionBacheloroppgave i sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for denne bacheloroppgaven er basert på forekomsten av nosokomiale infeksjoner og dårlig etterlevelse av håndhygiene blant sykepleiere. Konsekvensene av dårlig håndhygiene kan føre til økt forekomst av nosokomiale infeksjoner og det kan resultere i stor økonomisk belastning for samfunnet (Stordalen, 2009). Metoden vi har brukt i denne oppgaven er en litteraturstudie. Dette vil si at oppgaven bygger på forskningsartikler, pensumlitteratur og selvvalgt litteratur. Vi har besvart vår problemstilling gjennom en kritisk gjennomgang av stoffet. Florence Nightingale blir sett på som den første sykepleieteoretikeren og hun rettet et stort fokus mot det forebyggende helsearbeidet. Hennes banebrytende tanker har gjort seg gjeldene helt frem til i dag (Karoliussen, 2011). I følge samhandlingsreformen (Det Kongelige helse- og omsorgsdepartement, 2008-2009) står vi ovenfor utfordringer i forhold til det forebyggende helsearbeidet og samfunnsøkonomien. Forskningsartiklene presenterer tiltak i for å bedre etterlevelsen av håndhygiene med positive resultater. Dette viser at det er et forbedringspotensial når det gjelder etterlevelsen av håndhygiene. I konklusjonen trekker vi frem at sykepleiere ikke utøver tilstrekkelig håndhygiene. Det er i følge Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk Sykepleierforbund, 2011) og lovverk sykepleierens individuelle ansvar å drive faglig forsvarlig sykepleie. Dette innebærer at sykepleieren selv er ansvarlig for å utøve korrekt og tilstrekkelig håndhygiene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjecthåndhygienenb_NO
dc.subjectnosokomiale infeksjonernb_NO
dc.subjectsykehusinfeksjonnb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.titleRene hender kan redde livnb_NO
dc.title.alternativeClean Hands can Save Livesnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record