Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Maria Susan
dc.date.accessioned2014-06-04T07:08:40Z
dc.date.available2014-06-04T07:08:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195867
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractTittel Søvn hos pasienter med Alzheimers sykdom. «Hvordan kan sykepleieren bidra til å tilrettelegge for at pasienter med Alzheimers sykdom får dekket sitt behov for søvn i en blandet sykehjemsavdeling?» Introduksjon Denne oppgaven omhandler pasienter med demenstypen Alzheimers sykdom i sykehjem, med fokus på behovet for søvn. På grunn med egen erfaring har jeg avgrenset oppgaven til sykepleie i korttidsavdeling. Hensikt Hensikten med oppgaven er å belyse søvnproblemer blant pasienter med Alzheimers sykdom, og sykepleierens ansvar i forhold til dette. Metode Oppgaven er et litteraturstudie, og er derfor basert på relevant faglitteratur og forskning på området. Forskningsartiklene er i funnet i høgskolens databaser, og følgende søkeord er benyttet: dementia, Alzheimer’s disease, nursing home, sleep, Norway, depression, nurse, knowledge, experience, behavior, musikk, demens og sykehjem. Det er inkludert 11 forskningsartikler og 4 fagartikler i oppgaven. Diskusjon Sykepleierens kunnskaper og holdninger til sykdom, behandling og atferd er viktige faktorer for å kunne ivareta denne pasientgruppen. Relevante tiltak i form av fysiske- psykologiske og sosiale faktorer som kan fremme søvn blir presentert, samt metoder som kan benyttes av sykepleieren. Det er viktig at man som sykepleier er bevisst på individualisert sykepleie til disse pasientene. Sidenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectsøvnproblemernb_NO
dc.subjectindividualisert sykepleienb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.titleSøvn hos pasienter med Alzheimers sykdomnb_NO
dc.title.alternativeSleep in patients with Alzheimer's diseasenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record