• Læringsutbytte av lekser 

      Aaberg, Helene Szabo (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan lekser kan brukes på en læringsfremmende måte. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet teori knyttet til motivasjon, anerkjennelse og mestring. Gjennom ...