• Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. 

      Al-Hasan, Afraa (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Alle elever har rett til likeverdig opplæring, og vi som lærere er forpliktet i alle overordnede styringsdokumenter til at undervisning skal tilpasses elevenes forutsetninger. Formålet med min studie er å undersøke ...