• Vurdering for(er) læring 

      Ali, Basim Gullord (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Denne bacheloroppgaven er et kvantitativt studie om egenvurdering og vurdering for læring. Oppgavens problemstilling har med hvordan dette kan være med å påvirke elevenes læring. Det er to 8. klasser fra samme ...