• Digitalt forbedringspotensial hos lærere i ungdomsskolen. 

      Arnekleiv, Sjur Slettvold (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen «Hva slags forbedringspotensial ligger det i læreres bruk av digitale verktøy i skolen?». To lærere på ungdomstrinnet fra forskjellige skolekretser har blitt ...