• Formativ vurdering på 9.trinn. Om vurdering, motivasjon og mestring. 

      Bågårud, Therese (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Denne kvalitative og empiriske bacheloroppgaven bygger på problemstillingen: Hvordan påvirker formativ vurdering til økt motivasjon og mestring hos elever på 9.trinn? En forutsetning for optimal læring og utvikling ...