• Ungdomskultur - et fremmedelement i skolen? 

      Bjørn, Emilie Nyfløt (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Denne oppgaven tar for seg ungdomskultur i skolesammenheng, og hvordan denne kulturen kan være en del av ungdomsskoleelevenes identitetsdannelse. Ungdomstrinnet er særlig vektlagt, og det vil bli drøftet om ...