• Likeverd som holdning 

      Borgen, Elin Fjeld (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan læreren kan fremme likeverd som holdning hos elevene. Oppgaven vil først ta for seg likeverd som begrep. Her vil jeg se hvordan likeverd ble praktisert og begrunnet i ...