• To verdener av grunnstoff 

      Dyve, Kristin (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg forsøkt å finne svar på denne problemstillingen: «Hvordan er elevenes forståelse av grunnstoffbegrepet, og hvordan kan læreren ha påvirket denne forståelsen?». For å finne ...