• Is the sky the limit? 

      Edvartsen, Guro Sotkajærvi (Bachelor thesis, 2013)
      Oppgaven har en engelsk tittel, «Is the sky the limit?», noe som gjenspeiler både problemstillingen, og at jeg har basert oppgaven på funn som er gjort på en feltstasjon i Canada. Oppgaven viser til funn om hvordan ...