• Verket og verden: sosialisering via skjønnlitteratur 

      Ruud, Maja (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Oppgaven er forankret i pedagogikkens sosialiseringsteori og norskfagets litteraturdidaktikk, og tar for seg hvordan skjønnlitteratur kan benyttes for å stimulere elevenes evne til empati og selvinnsikt. Evne ...