• Nærhetsetikk knyttet til digital dannelse 

      Skau, Tom André (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Nærhetsetikk ved Emmanuel Lévinas og digital dannelse er det overordnede temaet for denne oppgaven. For å gjøre oppgaven relevant for en kommende lærer er den tilspisset dagens skole og utfordringene en står ovenfor ...