• Moralsk dannelse i spennet mellom individet og fellesskapet. 

      Hjaltadottir, Maria Klara Adalheidur (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunkt i Charles Taylors bedømmelse av modernitetens konsekvenser. Han mener at det i moderniteten har blitt hevdet at individet er selvtilstrekkelig i moralsk henseende, og at mennesket i ...