• Lærebok i engelskfaget: Et hinder for motivasjon? 

      Kveset, Torleif (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Både nasjonalt og internasjonalt viser undersøkelser til høy bruk og tillit til lærebøker i engelskundervisningen. Det er en føring fra fagpersoner om at det er for høy grad av lærebøker benyttet i engelskundervisning ...