• Streben etter suksess. 

      Martinez Lunde, Ida-Cheyenne (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Formålet med oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som påvirker elevens evne til å gjøre lekser ved namibiske skoler. Ved bruk av kvalitativ metodeforskning har jeg innhentet data fra elever, lærere og rektor. ...