• Sakprosa på mellomtrinnet. 

      Fjeldberg, Malin Aasen (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Oppgaven tar for seg problemstillingen: Hva tenker lærere om lesing av sakprosatekster på mellomtrinnet? Jeg har benyttet meg av en kvalitativ metode, og samlet inn data gjennom intervju med fire lærere på ...