• Cooperative learning, og utviklingen av sosial kompetanse 

      Paulsbyen, Robin (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne kvalitative undersøkelsen tar for seg temaet Cooperative learning, og hvordan metoden kan være med på å utvikle den sosiale kompetansen til elevene i skolen. Den sosiale kompetansen til elevene er en grunnleggende ...