• ”Da vår trio ble delt i to” 

   Stadsvold, Kristin Storbråten (Bachelor thesis, 2017)
   English: This study examines how the school system optimally can work to accommodate students who experience the separation of their parents. It focuses on youth in the ages of 12-16. The theoretical emphasis regards ...
  • Hjem-skole samarbeid i namibiske skoler. 

   Braskerud, Gard Martin (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hjem-skole samarbeid ved tre ulike namibiske skoler; en fattig, en relativt velstående og en velstående skole. Forskningen er basert på observasjon og intervju av ansatte ved ...
  • Samarbeid mellom skole og hjem når foreldrene ikke bor sammen. 

   Odden, Andrea (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg problemstillingen Hvordan tilrettelegger og håndterer lærere samarbeid med foreldre som ikke bor sammen?, med tre underordnede forskningsspørsmål. Oppgaven har som hensikt å belyse hvordan ...
  • Skole-hjem samarbeid i namibiske ungdomsskoler 

   Sjøgren, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bachelor-oppgaven handler om hvordan skole-hjem samarbeidet fungerer ved to ulike skoler i Namibia. Oppgaven belyser hvilke samarbeidsformer som utarter seg, så vel som hvilke nivåer av samarbeid som finner ...
  • Streben etter suksess. 

   Martinez Lunde, Ida-Cheyenne (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Formålet med oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som påvirker elevens evne til å gjøre lekser ved namibiske skoler. Ved bruk av kvalitativ metodeforskning har jeg innhentet data fra elever, lærere og rektor. ...