Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBirkelid, Line Marie
dc.contributor.authorKildahl, Maren Stolp
dc.date.accessioned2015-10-20T07:15:50Z
dc.date.available2015-10-20T07:15:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356807
dc.description.abstractHensikt og problemstilling: I vår oppgave har vi sett på yngre pasienter sine psykiske og eksistensielle behov. For å komme frem til hvordan sykepleiere kan møte disse på en god måte, og bidra til at den siste tiden til pasienten blir meningsfull og verdig. Vi svarer på følgende problemstilling «Hvordan kan sykepleieren ivare de psykiske og eksistensielle behovene til yngre kreftpasienter i palliativ fase?» Introduksjon: Vi har tatt for oss kreft, palliasjon, hjemmesykepleie, psykiske og eksistensielle behov, sykepleierens møte med den unge døende pasienten, kommunikasjon og livskvalitet. Vi har drøftet dette, og sett det i sammenheng med Joyce Travelbee sine teorier om menneske til menneske-forholdet, kommunikasjon og sykepleie. Metode: Litteraturstudie. Vi har benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskning i tillegg til egne erfaringer fra praksis. Resultat: Ivaretagelse av psykiske og eksistensielle behov er områder som har lav prioritet hos denne gruppen. Funn viser at pasienten føler det er viktig å bli møtt på en omsorgsfull måte hvor disse behovene blir ivaretatt. Konklusjon: Det er viktig med et helhetlig menneskesyn i sykepleie til pasienter i palliativ fase. Det er sykepleierens ansvar å ivareta de psykiske og eksistensielle behovene på en god måte. Fokus på dette i undervisning gjør sykepleiere bedre rustet til å møte disse utfordringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.subjectpalliativ behandlingnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subject.meshHospice and Palliative Care Nursing
dc.subject.meshNeoplasms
dc.subject.meshQuality of Life
dc.subject.meshCommunication
dc.subject.meshHome Care Services
dc.titlePalliativ sykepleienb_NO
dc.title.alternativePalliative care nursingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel