Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Eili Korntorp
dc.date.accessioned2015-10-23T11:40:27Z
dc.date.available2015-10-23T11:40:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357902
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven har som formål å belyse lærerens indre prosesser i møte med seksuelle overgrep. Gjennom kvalitative intevjuer, har jeg gjennom ulike spørsmål og illustrasjoner forsøkt å belyse hvorfor så få bekymringsmeldinger knyttet til seksuelle overgrep blir sendt fra skole til barnevern. Alle informantene er dyktige engasjerte lærere, men på ulike måter virket de alle noe distansert til omfanget av seksuelle overgrep og egen rolle i å avdekke og rapportere om overgrep. Hvorfor klarer man ikke å ta innover seg tallene som beskriver et akutt samfunnsproblem? Prosessen har gitt meg ny innsikt i hvordan naturlige psykologiske forsvarsmekanismer spiller inn på hvordan mennesker ubevisst reagerer på vanskelige situasjoner, og í drøftingen har jeg trukket ut relevante reaksjoner som kan sees i sammenheng med forsvarsmekanismer og tilskuereffekt.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor thesis will explore teachers mental processes when faced with children how are or have been sexually abused. Through this qualitative study, I have used questions and illustrations to examine why there is such a low amount of reports of sexual abuse, from Norwegian schools to the Child Protective Services. The teachers who were interviewed are all dedicated teachers, but still they all seemed somewhat disconnected to the magnitude of sexual abuse and their role in disclosing and reporting sexual abuse. Why is it difficult to acknowledge the statistics which describes an urgent problem in todays society? The process has given me new insight in how natural psychological defense mechanisms influence how one can subconsciously react in difficult situations. In the discussion I present reactions which can be related to defense mechanisms and the bystander effect.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectseksuelle overgrepnb_NO
dc.subjectavdekkingnb_NO
dc.subjecttilskuereffektnb_NO
dc.subjecttvilnb_NO
dc.subjectforsvarsmekanismernb_NO
dc.titleTilskuereffekt og forsvarsmekanismers innvirkning i avdekking og rapportering av seksuelle overgrep.nb_NO
dc.title.alternativeHow the bystander effect and defense mechanisms affect the disclosure and reporting of sexual abuse.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber31 + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record