Show simple item record

dc.contributor.authorHanstad, Linda Nygården
dc.contributor.authorAndresen, Anders Jungersen
dc.date.accessioned2015-11-05T08:38:57Z
dc.date.available2015-11-05T08:38:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359362
dc.description.abstractBakgrunn: Antallet som rammes av hjerte- og karsykdommer øker stadig, og er den vanligste dødsårsaken i Norge. Det har vært en tydelig økning av fedme blant menn i Norge i 40- 45 års alderen fra 1965 og frem til i dag. Halvparten av de som rammes av hjerteinfarkt er under 70 år, og menn er mest utsatt. I den norske befolkningen har halvparten for lavt aktivitetsnivå i forhold til anbefalingene til Helsedirektoratet. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne en tilnærmingsmåte til hvordan man kan skape et mellommenneskelig forhold mellom sykepleier og pasient, og hvordan dette kan bidra til å finne motiverende faktorer hos den enkelte pasient. Ved å overføre kunnskap om helse og risikofaktorer, vil dette bidra til at pasienten forstår hvorfor en endring må til, og selvbestemmelse blir viktig for å gi økt mestringstillitt. Metode: Metoden vi har brukt for å besvare problemstillingen er litteraturstudie. Vi har innhentet litteratur fra pensum og selvvalgt litteratur. I tillegg baserer vi oss på forsknings- og fagartikler som har benyttet både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Konklusjon: Et godt planlagt arbeid som tilpasses etter individet gjør det lettere å skape tillitt og gode relasjoner. Ved å ha fokus på å overføre kunnskap og gi pasienten selvbestemmelse blir han mer delaktig i endringsarbeidet. Ut ifra pasientens tanker og meninger om situasjonen, kan sykepleier og pasient samarbeide mot et felles mål for pasienten. Dette kan skape en indre motivasjon og mestringstillitt, som gjør at pasienten får et ønske om å endre livsstilen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjecthjerte- og karsykdommernb_NO
dc.subjectlivsstilsendringnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectpasientmedvirkningnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshCardiovascular Diseases
dc.subject.meshNurse-Patient Relations
dc.subject.meshCommunication
dc.subject.meshMotivation
dc.subject.meshLifestyle
dc.titleKunsten å motivere til en livsstilsendringnb_NO
dc.title.alternativeThe art of motivating for a lifestyle changenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record