Show simple item record

dc.contributor.authorAlagic, Ajla
dc.date.accessioned2015-11-05T10:15:02Z
dc.date.available2015-11-05T10:15:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359398
dc.description.abstractBakgrunn: Depresjon er en psykisk lidelse som opptrer hyppig over hele verden. Mennesker med psykiske lidelser kan ha liten mestringsforventning og er mer fysisk inaktive enn resten av verdens befolkning. Dette vil verken være ansett som godt for pasienten eller for samfunnet, derfor blir fysisk aktivitet belyst som en behandlingsmetode som både kan gi fysisk og psykisk velbehag. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å vise hvordan sykepleiere kan bidra til økt mestring ved hjelp av fysisk aktivitet, hos mennesker med depresjon på DPS. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til økt mestring til deprimerte pasienter ved hjelp av fysisk aktivitet? Metode: Oppgaven er et litteraturstudie, hvor det har blitt anvendt pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskningsartikler. Teori: Nøkkelordene presenteres i denne delen for å kunne besvare problemstillingen. Hovedtemaene er sykepleie med teori av Jan Kåre Hummelvoll, depresjon, mestring og fysisk aktivitet. Resultatet/ avslutning: Ved å besvare problemstillingen har jeg kommet frem til at fysisk aktivitet er en god behandlingsmetode for mennesker med depresjon. Forskning viser at fysisk aktivitet har god innvirkning på det fysiske, psykiske og sosiale hos alle mennesker. Fysisk aktivitet reduserer symptomer på depresjon og gir flere positive effekter. Ved å bidra til økt mestring ved hjelp av fysisk aktivitet bør sykepleiere tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter. For å kunne oppleve mestring ved fysisk aktivitet er motivasjon vesentlig. Et tillitsfullt, empatisk og likeverdig samarbeid mellom sykepleier og pasient kan føre til at pasienter opplever selvhjelp og kontroll over egen helse. Dette fører igjen til økt mestring og dermed økt livskvalitet, velvære og fysisk og psykisk velbehag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpsykiske lidelsernb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectdepresjonnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshMental Illness
dc.subject.meshDepression
dc.subject.meshExercise
dc.subject.meshPatient Participation
dc.titleMestring av depresjon ved hjelp av fysisk aktivitetnb_NO
dc.title.alternativeCoping depression by means of physical activitynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record