Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolheim, Ann Charlene
dc.contributor.authorFagerlund, Beate Aandstad
dc.date.accessioned2015-11-05T11:50:08Z
dc.date.available2015-11-05T11:50:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359428
dc.description.abstractBakgrunn: Pasienter med paranoid psykose kan være utfordrende å møte. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan sykepleiere kan møte pasienter med denne lidelsen for å bidra til bedring i deres sykdomssituasjon. Hensikt: Undersøke hvilken betydning alliansebygging og ulike tilnærmingsmåter har for bedringsprosessen hos pasienter med paranoid psykose. Metode: Oppgaven er bygd opp som en litteraturstudie etter retningslinjene for oppgaven. Vi har benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, relevant forskning og egne erfaringer til å belyse problemstillingen. Resultater: Alliansebygging er sentralt i møte med disse pasientene. Forskning viser at sykepleiernes holdninger, kunnskap og evne til å fokusere på pasientenes opplevelser og følelser fremfor lidelsen var noe av det pasientene selv mente kunne bidra til bedring. I studiene kommer det frem at pasientene ønsket at sykepleierne tok hensyn til deres individuell behov når tiltak skulle iverksettes. På denne måten kan det tilrettelegges bedre for det enkelte individ. Vår helhetlige tenking og rolle i det tverrfaglige teamet viste seg å være noe pasientene verdsatte i sin behandling. Sykepleiere kan iverksette tiltak som har betydning for pasientenes livskvalitet og bedringsprosess. Konklusjon: Gjennom alliansebygging og tilnærmingsmåtene vi har drøftet i oppgaven er konklusjonen at dette er sentralt i møte med pasienter med paranoid psykose. Dette for at de skal oppleve bedring under innleggelse, som igjen forebygge at pasientene skrives ut i samme tilstand. På sikt kan man gjennom dette øke pasientenes sykdomsinnsikt og motivasjon for eventuell videre behandling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectparaniod psykosenb_NO
dc.subjectalliansebyggingnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectbedringsprosessernb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshAffective Disorders, Psychotic
dc.subject.meshProfessional-Patient Relations
dc.subject.meshCommunication
dc.subject.meshTrust
dc.titleJeg vet noen er ute etter meg, mens du bare sier jeg er paranoidnb_NO
dc.title.alternativeI know somebody is after me, while you're just saying I'm paranoidnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel