Show simple item record

dc.contributor.authorEkseth, Lisa Borgvatn
dc.contributor.authorErvik, Maren
dc.date.accessioned2015-11-12T08:27:41Z
dc.date.available2015-11-12T08:27:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360145
dc.description.abstractProblemstilling: «Hvilke kommunikasjonsutfordringer opplever slagrammede med afasi i hverdagen, og hvordan kan sykepleieren i møte med hjemmeværende eldre støtte og styrke deres kommunikasjon?» Hensikt: Vi ønsker å undersøke og få økt kunnskap om hva vi som sykepleiere kan gjøre for å oppnå en bedre kommunikasjon med afasirammede, samt belyse hvilke kommunikasjonsutfordringer vi og pasienten møter. Vi fokuserer på eldre hjemmeboende afasipasienter og har valgt hjemmesykepleien som arena. Metode: Litteraturstudie som baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskning. Teori: Vi har valgt å bruke Joyce Travelbee som teoretiker og hennes teori om mellom-menneskelige forhold i sykepleie. Vi har også inkludert teori om hjerneslag, afasi, kommunikasjon og rehabilitering. Konklusjon: Vi har erfart at kommunikasjon med afasirammede kan by på utfordringer, og vi har har gjennom denne oppgaven funnet verktøy og hjelpemidler som kan bidra til å bedre kommunikasjonen. Selv om mangel på tid er et sentralt problem til at kommunikasjonen ofte blir glemt, har vi også stilt spørsmål ved prioriteringer. Joyce Travebee sin teori om mellom-menneskelig prosesser står sentralt i oppgaven vår da sykepleieren må yte en ekstra innsats for et godt samarbeid med den afasirammede pasienten. Dette kan bidra til at den daglige kommunikasjonen blir opprettholdt i hverdagen. Det er samtidig viktig at vi som sykepleiere har gode kunnskaper om afasi og er bevisst på ansvaret vi har for å bidra til god språktrening og rehabilitering i hjemmet. Til slutt vil vi takke Kari Johanne Kvigne for god veiledning og konstruktive tilbakemeldinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectslagnb_NO
dc.subjectafasinb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjecthjemmeboendenb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshStroke
dc.subject.meshAphasia
dc.subject.meshAged
dc.subject.meshAged, 80 and over
dc.subject.meshCommunication
dc.subject.meshHome Care Services
dc.subject.meshHome Health Nursing
dc.title«Språket – nøkkelen til et menneskelig fellesskap?»nb_NO
dc.title.alternative«Language – the key to a human community?»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record