Show simple item record

dc.contributor.authorSinnerud, Inga
dc.date.accessioned2015-11-20T15:19:19Z
dc.date.available2015-11-20T15:19:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2365040
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Det er et stort samfunnsproblem at barn som blir utsatt for ulike typer alvorlig omsorgssvikt ikke blir oppdaget. Vi ser at dette kan gi svært alvorlige følger for barnets livskvalitet. Vi vet også at tidlig innsats er vesentlig for å forebygge dette. Som lærer i skolen er man pliktig til å oppdage og opplyse om faktorer som kan skade barnets liv, helse og utvikling. Jeg har med i utgangspunkt i dette valgt å se nærmere på hva lærere legger i begrepet omsorgssvikt, og hvilke egne følelsesmessige reaksjoner og holdninger læreren bør være bevisst for å kunne identifisere tegn på omsorgssvikt. Ved kvalitativ metode har jeg intervjuet 3 lærere som har belyst den todelte problemstillingen. Viktige funn er at lærere virker til å bruke erfaringsbasert kunnskap, og knytter i hovedsak forhold de selv har erfart til begrepet omsorgssvikt. Videre ser det ut som lærere kan ha vanskeligheter med å avgjøre hva som er normal omsorg og hva som er omsorgssvikt. Vi finner at lærere har problemer med å avgjøre om det skal meldes eller ikke når man har med typiske ”gråsonetilfeller”, der indikasjonene ikke er entydige.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: It is a big problem in society that children who are severely neglected in different ways goes undetected. We see that this can result in serious consequences for the child’s quality of life. We also know that an early effort is essential to prevent this. As a teacher in the school, one is obliged to detect and inform about factors that can harm the child’s life, health or development. With this as a starting point, I have chosen to look closer at how teachers define neglect and which of their own emotional reactions and perspectives the teacher should be aware of to be able to identify signs of neglect. By a qualitative method have I interviewed three teachers who have thrown light on this two-parted topic question. Important findings are that the teachers seem to use experience based knowledge, and mainly tie their definition of neglect to situations they have experienced themselves. Furthermore, it looks like teachers have difficulties in determining the difference between normal care and cases of neglect. We find that teachers have difficulties in deciding whether or not to report in typically "grey-area-cases", where the indications aren't unequivocal.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectomsorgssviktnb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.titleEn virkelighet ingen vil ha – en studie om identifisering av omsorgssvikt i skolennb_NO
dc.title.alternativeA reality no one wants – a study about detecting neglect in schoolnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record