Show simple item record

dc.contributor.authorVestad, Ingeborg Lunde
dc.date.accessioned2016-02-12T15:20:16Z
dc.date.available2016-02-12T15:20:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationVestad, I. L. (2015). “Det aller største mor vet om…”: Om å gi videre et levd liv med musikk og å formidle for lite. InFormation - Nordic Journal of Art and Research, 4(1), 37-49. doi: 10.7577/information.v4i1.1490nb_NO
dc.identifier.issn1893-2479
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379040
dc.descriptionThis is an Open Access article licensed under the Creative Commons Attribution International License 4.0 (CC BY) and originally published in InFormation : Nordic journal of art and Research. You can access the article by following this link: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/1490/1377nb_NO
dc.description.abstractArtikkelen dreier seg en mors inderlige ønske om å gi videre Prøysens barneviser til sin 5-årige sønn. Hun kjenner visene godt fra egen oppvekst, og har gode barndomsminner knyttet til dem. Selv beskriver hun formidlingen som «mislykket», for sønnen er ikke interessert. I artikkelen utforskes årsakene til at formidlingen «går galt» ved å se nærmere på morens forhold til barnevisene i egen barndom, radioens formidling av visene som del av barnetimeprogrammene og cd-platen moren har valgt for å formidle barnevisene til sønnen. Artikkelen er bygget på kvalitativt forskningsintervju med mor og sønn og arkivforskning er benyttet for å belyse radiomediet. Cd-platen er analysert som helhet, i tillegg til at det er gjort grundigere analyser av utvalgte viser. Ved å sammenholde datamaterialet med teoretiske perspektiver på musikk i hverdagsliv og perspektiver på medier, søker artikkelen å utdype morens opplevelse av barnevisene i voksen alder. Meningstilskrivelsene hun gjør når hun lytter til barnevisene på den aktuelle cd-platen sammenliknes med sønnens meningstilskrivelser. På bakgrunn av dette foreslås et begrep om «for-lite-mediering» – hypomediering – for å beskrive en mediering som er «for trang» for det intenderte budskapet og som hindrer barnets opplevelse heller enn å gi den næring slik at den blomstrer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Olso og Akershusnb_NO
dc.subjectmusikalsk barnekulturnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectbarnekulturnb_NO
dc.subjectmediernb_NO
dc.subjectAlf Prøysennb_NO
dc.subjectbarnetimennb_NO
dc.subjecthypomedieringnb_NO
dc.title“Det aller største mor vet om…”: Om å gi videre et levd liv med musikk og å formidle for lite.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110nb_NO
dc.source.pagenumber37-49nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.journalInFormation : Nordic journal of art and researchnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.7577/if.v4i1.1490


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record