Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolvang, Hilde
dc.date.accessioned2016-03-01T13:22:39Z
dc.date.available2016-03-01T13:22:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381100
dc.descriptionErfaringsbasert master 90 poengnb_NO
dc.description.abstractProblemstillingen er «Hvordan utøver rektor skolevandring og hvordan opplever lærerne skolevandring som utviklende for egen profesjonsutøvelse?» Bakgrunnen for valg av tema i oppgaven er at skolevandring benyttes i mange norske skoler. Skolevandring benyttes blant annet på grunn av at rektor har et ansvar for pedagogisk ledelse i skolen, og fordi det er krav fra skoleeier, rektor, lærere og foreldre om å øke elevenes læringsresultat. Samtidig skaper skolevandring refleksjon over egen undervisningspraksis. Jeg ønsket å se på om lærer opplever skolevandring som utviklende for deres lærerutøvelse. Jeg belyser dette ved hjelp av Vygotsky (1978, 1986) sin sosiokulturelle perspektiv, og profesjonsbeskrivelsene til Mausethagen (2015) og Molander & Terum (2008). Oppgaven bygger på dybdeintervjuer av en rektor og to lærere ved en skole på Østlandet. Jeg valgte å bruke dybdeintervju som metode, fordi jeg ville studere opplevelsen lærerne hadde av skolevandring. Funnene i min undersøkelse viser at lærerne setter pris på at rektor ser dem i deres yrkesutførelse. Lærerne opplever at skolevandring er utviklende for dem, og at de lærer av det. Skolevandring kan ha en positiv effekt på utvikling av lærernes profesjonsutøvelse, men skolevandring har ingen avgjørende betydning for at de skal utvikle seg. Profesjonsutvikling må foregå kontinuerlig gjennom hele året, og bør ikke begrenses til to ganger i året. Opplevelsen av å bli sett og lyttet til er imidlertid viktig for læreren, og skolevandring bidrar til at læreren føler seg sett og hørt.nb_NO
dc.description.abstractThis is a master’s thesis in the field of Public Administration, written at Høyskolen i Hedmark, campus Rena. My research question is “How does the headmaster of the school practice management by classroom walkthroughs, and how do teachers develop in their profession when the headmaster wanders the classroom?”. Wandering the classroom is a method employed by several Norwegian schools. The method focuses on the headmaster’s responsibility for educational and pedagogic school management, teacher cooperation in order to increase the pupils’ educational outcome and teachers reflecting over their own teaching practices. Thus, I wanted to examine whether teachers experience development in their teaching skills/teaching practices as headmasters do classroom walkthroughs. In addressing the research question, I employ Vygotsky’s sociocultural perspective, and the description of the teaching profession as accounted for by Mausethagen (2015) and Molander & Terum (2008). My thesis is based on interviews with one headmaster and two teachers at a school in Eastern Norway. By using depth interviews as my research method, I was allowed to study the teachers’ experience and use of wandering the classroom. My findings suggest that the teachers do appreciate that the headmaster sees them practice their profession. Teachers find that wandering the classroom is a learning possibility that helps them develop as teachers. Wandering the classroom may have a positive effect on developing teachers in their profession, although it is not a vital part of development. Developing the teaching practice has to be a continuous process throughout the year. Thus, working on such development should not be limited to short periods of work twice a year. The experience of being seen and hear is, however, important to the teacher, and the headmaster contribute to such positive experiences by wandering the classroom.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectskolevandringnb_NO
dc.subjectrektorernb_NO
dc.subjectpedagogisk ledelsenb_NO
dc.subjectprofesjonsutøvelsenb_NO
dc.titleSkolevandring – en metode for profesjonsutvikling for lærere?nb_NO
dc.title.alternativeClassroom Walk-Through – a method for developing teachers' professional practice?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge