Show simple item record

dc.contributor.authorRasmussen, Hege Vanessa
dc.contributor.authorNytrø, Terese Helmersen
dc.date.accessioned2016-06-01T07:37:54Z
dc.date.available2016-06-01T07:37:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390961
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: I praksis har vi møtt pasienter med alvorlig grad av demens som på grunn av redusert språkfunksjon ikke kan uttrykke seg verbalt. Flere pasienter hadde utfordrende adferd som roping, vandring og irritabilitet. Det ble ikke sett nærmere på hva som kunne være årsaken til adferden, heller ikke om adferden var smerterelatert. Vi ønsket å studere om utfordrende adferd kunne være tegn på smerter. Hensikt: For å ivareta pasienter med Alzheimers sykdom ønsker vi som sykepleiere å lære mer om smertevurdering, smertekartlegging, smertelindring og hvordan sykepleiere kan yte omsorgsfull hjelp. Vi anser det som sykepleieres plikt å sørge for at denne pasientgruppen blir sett, hørt og behandlet. Metode: Oppgaven er et litteraturstudium som baserer seg på faglitteratur, forskningsartikler og egne erfaringer fra praksis. Konklusjon: For å vurdere smerter hos pasienter med alvorlig Alzheimers sykdom må Mobid- 2 smertekartleggingsverktøy anvendes systematisk. Det er en forutsetning at sykepleiere har kjennskap til pasientens normale adferd for å oppdage endringer som kan være uttrykk for smerte. Forskning viser at det ikke er rutiner for smertekartlegging. Det må gis opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og kunnskapen må deles blant personalet. God omsorg er sentralt i sykepleien til alle pasienter men mer fremtredende hos pasienter med alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Sykepleiere må kontinuerlig vurdere pasientens individuelle behov, slik at vi kan hjelpe pasientene å mestre sine smerter. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere kartlegge og lindre smerter hos pasienter med Alzheimers sykdom? Nøkkelord: Dementia, pain, pain assessment tools, pain meassurement, pain managment, nurses roll, nursing home, nursing-pasient relation, care, person-centered care, well-beingnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectsmerternb_NO
dc.subjectAlzheimers sykdomnb_NO
dc.subjectsmertebehandlingnb_NO
dc.subjectlitteraturstudienb_NO
dc.subjectMobid- 2 smertekartleggingsverktøynb_NO
dc.subjectatferdsendringernb_NO
dc.subjectsykepleier-pasientrelasjonernb_NO
dc.subject.meshNurse-Patient Relations
dc.subject.meshBehavior and Behavior Mechanisms
dc.subject.meshPain Management
dc.subject.meshAlzheimer Disease
dc.subject.meshSenile Dementia
dc.subject.meshDementia
dc.subject.meshPain Assessment
dc.title”Pasienter med demens opplever et smertehelvete uten ord”nb_NO
dc.title.alternative“Patients with dementia experience pain without words”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record