Show simple item record

dc.contributor.authorKjelsberg, Henning R.
dc.contributor.authorStendal, Stine
dc.date.accessioned2016-06-02T07:06:43Z
dc.date.available2016-06-02T07:06:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391108
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: Verdighet på livets oppløpsside / Dignity of life Home Stretch Tema: Ivaretakelse av verdighet til pasient og pårørende i palliativ fase Formål: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan vi kan tilrettelegge for verdig behandling til pasient og pårørende i palliativ fase, med de utfordringer som finnes i sykehus. Vi ønsker å få økt kunnskap om hvilke behov pasienter og pårørendes har og hva de anser som verdig behandling i livets siste fase. Problemstilling: «Hvordan legge tilrette for at både pasient og pårørende skal oppleve verdighet i palliativ fase, når pasienten er innlagt i sykehus?» Metode: Oppgaven er en fordypningsoppgave, som bygger på fag- og forskningslitteratur, samt egne erfaringer. Vi har benyttet oss av pensumlitteratur og kravet om minst 400 sider selvvalgt litteratur. I alt 7 forskningsartikler ligger til grunn i besvarelsen. Konklusjon: I konklusjonen kommer det frem at verdighet oppleves individuelt og at det derfor er viktig at sykepleier kjenner til pasientens og pårørendes ulike behov og respekterer disse. Kommunikasjon, informasjon, relasjon til helsepersonell, anerkjennelse, tilstedeværelse og miljø og omgivelser er faktorer som er viktig for å ivareta verdighet, men som utfordres i sykehus. Sykepleier kan fremme verdighet gjennom små tiltak som ikke er tidkrevende, men dette forutsetter at sykepleieren har gjort seg kjent med hva hver enkelt pasient og pårørende anser som viktig. Sist men ikke minst må sykepleier erkjenne at døden er en del av livet for å kunne være tilstede for pasienten og deres pårørende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectpasienternb_NO
dc.subjectpalliativ fasenb_NO
dc.subjectverdighetnb_NO
dc.subjectbehovnb_NO
dc.subjecttilretteleggingnb_NO
dc.subjectlitteraturstudienb_NO
dc.subjectpalliativ pleie
dc.subjectverdig eldreomsorg
dc.subject.meshPatients
dc.subject.meshFamily
dc.subject.meshPalliative Care
dc.subject.meshNeeds Assessment
dc.title«Verdighet på livets oppløpsside»nb_NO
dc.title.alternative«Dignity of life Home Stretch»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record