Show simple item record

dc.contributor.authorRobberstad, Mari
dc.contributor.authorThoreid, Cathrine Bak
dc.date.accessioned2016-06-03T12:14:42Z
dc.date.available2016-06-03T12:14:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391341
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! Bakgrunn: Myalgisk encefalopati oppsto i 1956 (Piro & Midsen, 1999) og er verdens medisinske mest omstridte sykdom hvor det er vanskelig å fastslå forekomsten av ME (Jelstad, 2011). Den rapporterte forekomsten ligger på til 0,2- 0,4% ved bruk av Canada- og Fukudakriteriene (se vedlegg 3). Det utgjør 10.000- 20.000 tilfeller i den norske befolkningen (Storla, 2014). Myalgisk encefalopati rammer begge kjønn i alle aldre, men 70- 80% er kvinner. Myalgisk encefalopati har siden 1969 vært klassifisert av WHO som en nevrologisk sykdom. Det finnes ingen diagnosespesifikk test eller helbredende kur. Utredning består av en rekke undersøkelser for å avdekke om det er andre sykdommer som kan forklare sykdomsbildet. Sykdommen kan være svært invalidiserende, og alvorlighetsgraden varierer. Fullstendig tilfriskning er sjelden og årsaken til Myalgisk encefalopati er ukjent (Norges Myalgisk Encefalopati forening[ME - forening], 2016). Hensikt: Hensikten med oppgaven er å rette fokus på hvordan vi som sykepleier kan møte pasienter med Myalgisk encefalopati slik at de føler seg ivaretatt. Teori: Vi har valgt å bruke Aron Antonovsky, og sykpleieteoretikerne Jan Kåre Hummelvoll og Joyce Travelbee. Metode: Vi har brukt litteraturstudie som metode etter retningslinjenene til Høgskolen i Hedmark. Oppgaven er basert på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskningsartikler. Konklusjon: Forskningen viser at det er for lite kunnskap blant sykepleiere om hvordan de skal ivareta pasienter med Myalgisk encefalopati. Funnene viser at sykepleier bør ha bedre kunnskap om sykdommen, bedre kommunikasjons- og lytteferdigheter, samt en bevisst holdning i møte med en sykdom som vi fortsatt vet for lite om.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectmyalgisk encefalopatinb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectholdningernb_NO
dc.subjectempatinb_NO
dc.subjectomsorgnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshFatigue Syndrome, Chronic
dc.subject.meshEmpathy
dc.subject.meshCommunication
dc.titleSJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG!nb_NO
dc.title.alternativeSEE ME, BELIEVE ME, HELP ME!nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record