Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØieroset, Oda Hansen
dc.contributor.authorRuset, Vilde Øvstedal
dc.date.accessioned2016-06-03T12:37:57Z
dc.date.available2016-06-03T12:37:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391347
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: «Barn som pårørende er også vårt ansvar.» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gi trygghet til barn på sykehus der forelder er akutt alvorlig syk?» Formål: I 2010 fikk barn som pårørende rettigheter i form av lovverk. Vi mener temaet ikke er tilstrekkelig belyst, og har selv hørt sykepleiere uttrykke følelsen av mangelfull kunnskap innen temaet. Vi ønsket å undersøke og få økt kunnskap om barn som pårørende, med tanke på hvordan sykepleiere kan bidra til trygghetsfølelse hos barn gjennom kommunikasjon. Teori: For å besvare vår problemstilling har vi valgt å anvende Joyce Travelbee og hennes teori om menneske-til-menneske forhold. Vi har anvendt teori innenfor trygghet, barns psykologiske utvikling, kommunikasjon med barn, samt sykepleierens funksjon og plikter. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som baseres på bruk av pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, vitenskapelige studier og egne erfaringer. Konklusjon: For at barn skal føle trygghet under foreldrenes innleggelse, må sykepleier møte barnet med respekt i forbindelse med å være seg selv, altså et unikt individ. Travelbees teori står sentralt i oppgaven ettersom den utdyper hvordan sykepleier skal hjelpe den syke og lidende i å finne mening i sykdommen. For å oppnå dette sier Travelbee at et menneske-til-menneske forhold må etableres. Kommunikasjon er nødvendig for å oppnå dette forholdet. Barn ønsker konkret og ærlig informasjon, men kommunikasjonen må tilpasses barnets utvikling og det følelsesmessige stadiet. For at barnet skal føle seg trygt må det informeres og ivaretas i forhold til å finne mening, samt føle verdighet og anerkjennelse i sykdomssituasjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectmenneske-til-menneske forholdnb_NO
dc.subjectpsykologisk utviklingnb_NO
dc.subjectpårørende
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshCommunication
dc.subject.meshPsychology
dc.subject.meshFamily
dc.title«Barn som pårørende er også vårt ansvar»nb_NO
dc.title.alternative«Their children are also our responsibility»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel