Show simple item record

dc.contributor.authorSkjevik, Silje
dc.contributor.authorVenstad, Alexander
dc.date.accessioned2016-06-03T14:09:25Z
dc.date.available2016-06-03T14:09:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391363
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: Recovery- en tilnærmingsmåte til unge voksne med ROP- lidelse. Engelsk tittel: Recovery- an approach to young adults with co-occurring disorders. Bakgrunn: I psykisk helse/psykiatrisk praksis høsten 2015 møtte vi seks unge voksne i alderen 18-35 år med ROP- lidelse, samtidig rus- og psykisk lidelse. Disse seks brukerne var arbeidsløse grunnet aktivt rusmisbruk og deltakere i Fønix- prosjektet, et offentlig lavterskeltilbud i Åsnes kommune med tilknytning til kommunens psykisk helse-og rustjeneste og NAV. Hensikt: Å tilnærme oss mer kunnskaper og forståelse om brukergruppen med ROP-lidelse, deres behov for et tilpasset behandlingstilbud og hvordan vi kan tilrettelegge deres hverdag, fremme gode holdninger, bidra til håp og mestring og ivareta deres rettigheter og behov. Vi ønsker gjennom oppgaven å vektlegge sykepleierens funksjon i arbeid med brukere med ROP-lidelse. Hvordan sykepleier kan jobbe recoverybasert for å skape en god relasjon til brukergruppen, og bidra til å fremme håp, mestring og troen på seg selv. Metode: Litteraturstudie, hvor vi inkluderer fire forskningsartikler, pensumlitteratur og egen valgt litteratur. Funn fra forskningsartiklene inkluderer en kvalitativ evalueringsstudie, to kvalitative forskningsstudier og en oversiktsartikkel. Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til at unge voksne med ROP- lidelse opplever håp og mestring i hverdagen? Konklusjon: Gjennom en recovery-tilnærming kan vi som sykepleiere fremme brukerens gjenoppbyggelse av personlig og sosial identitet og legge til rette for at brukeren gjenfinner håpet på en selv og en hverdag preget av mening og mestring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectROP- lidelsenb_NO
dc.subjectrecoverybasertnb_NO
dc.subjectunge voksnenb_NO
dc.subjectsalutogenesenb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectrus- og psykisk lidelse
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshSubstance-Related Disorders
dc.subject.meshMental Disorders
dc.subject.meshYoung Adult
dc.subject.meshAdaptation, Psychological
dc.titleRecovery - en tilnærmingsmåte til unge voksne med ROP-lidelse.nb_NO
dc.title.alternativeRecovery- an approach to young adults with co- occurring disorders.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record