Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBråten, Mona
dc.contributor.authorLangkaas, Thea Nordermoen
dc.date.accessioned2016-06-29T13:26:41Z
dc.date.available2016-06-29T13:26:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394781
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Underernæring er det største og vanligste problemet innenfor ernæringsproblemer hos eldre og kan føre til alvorlige konsekvenser for allmenntilstand og livskvalitet. Hjemmeboende eldre med kognitiv svikt er særlig utsatt for å utvikle underernæring. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å oppnå kunnskaper om hvordan sykepleiere kan forebygge underernæring hos hjemmeboende pasienter med en mild grad av demenslidelse. Metode: Oppgaven er basert på en litteraturstudie, hvor relevant pensumlitteratur, nyere forskning og egne erfaringer sammen med Dorothea Orems sykepleierteori blir benyttet for å besvare problemstillingen. Resultat: Etter hvert som mennesket blir eldre vil sjansen for å utvikle demens øke og det vil bli et større behov for tilrettelegging i hverdagen. Resultatet viser at pasientgrupper som er i særlig risiko for å bli underernærte er blant annet eldre og personer med demenslidelse. Forskning viser at dette blant annet kan skylles hukommelsessvikt hos pasienten, mangel på samarbeid, kunnskap og kompetanse hos helsepersonell. Konklusjon: Sykepleiere står overfor mange utfordringer når det gjelder å forebygge underernæring. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er naturlige aldringsprosesser eller fare for underernæring hos eldre med mild grad av demenslidelse, noe sykepleieren må være bevisst på. For å forebygge underernæring må sykepleieren på et tidlig stadium kartlegge ernæringsstatus og bidra til et godt samarbeid med pårørende for tilrettelegging av måltider.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectunderernæringnb_NO
dc.subjecternæringsproblemnb_NO
dc.subjecternæringnb_NO
dc.subjecthjemmeboendenb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshMalnutrition
dc.subject.meshNutritional Physiological Phenomena
dc.subject.meshHome Health Nursing
dc.subject.meshAged
dc.titleErnæring - mer enn bare mat og drikkenb_NO
dc.title.alternativeNutrition - more than just food and drinknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel