Show simple item record

dc.contributor.authorEspelien, Annhild Småladen
dc.contributor.authorSilkoset, Tine
dc.date.accessioned2016-06-30T07:33:16Z
dc.date.available2016-06-30T07:33:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394819
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleier skape trygghet hos gutter med anoreksi? Bakgrunn: Tema spiseforstyrrelse vekket vår interesse ved et pasientmøte. Det er et spennende og interessant emne ved at det både omhandler det somatiske og det psykiske aspektet ved sykepleieutøvelsen. Det finnes teori om spiseforstyrrelser, anorexia nervosa og jenter, men lite om gutter. Derfor valgte vi å utdype oss i dette. Hensikt: Vi ønsker med denne bacheloroppgaven å belyse viktigheten av å skape en god relasjon mellom sykepleier og pasient. Oppgaven baserer seg på trygghet og hvor viktig rolle sykepleier har i behandlingen av pasienter med anorexia nervosa. Gjennom oppgaven har vi utviklet et bredere perspektiv på hva sykepleie er, og viktigheten av vår sykepleieutøvelse. Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie basert på eksisterende litteratur og forskning. Her har det blitt hentet frem litteratur og forskning fra bibliotek og databaser. I drøftingen er egne erfaringer og case brukt opp mot teori og forskning. Resultat: Gutter med anorexia nervosa føler skam og mindreverdighet rundt lidelsen. Det er viktig at sykepleiere jobber bevisst for å fremme trygghet og selvfølelse av egen kropp. Ved hjelp av kommunikasjon og etableringen av et menneske-til-menneske-forhold, kan sykepleier fremme mening og mestre lidelse hos pasienten. Dette kan også være med på å forebygge senskader. Konklusjon: Gjennom denne oppgaven ser vi viktigheten med at sykepleier skaper trygghet i møte med pasienter. Dette er med på å skape en god relasjon mellom pasient og sykepleier og er en viktig faktor for at pasienten skal føle seg trygg og ivaretatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectanoreksinb_NO
dc.subjectguttnb_NO
dc.subjectspiseforstyrrelsenb_NO
dc.subjectanorexia nervosanb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectmenneske-til-menneske-forholdnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshAnorexia
dc.subject.meshAdolescent
dc.subject.meshMale
dc.subject.meshAnorexia Nervosa
dc.subject.meshFeeding and Eating Disorders of Childhood
dc.subject.meshCommunication
dc.titleAnoreksi, men du er jo gutt?!nb_NO
dc.title.alternativeAnorexia, but you’re a boy?!nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record