Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFleischer, Marte
dc.contributor.authorEnger, Maren Embretsen
dc.date.accessioned2016-06-30T09:17:26Z
dc.date.available2016-06-30T09:17:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394947
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter som mottar palliativ pleie i hjemmet. Hjemmesykepleien mottar pasienter som har behov for større og mer krevende behandlinger, som følge av samhandlingsreformen. Mange pasienter ønsker å tilbringe de siste leveårene i hjemmet, hvor pårørende blir en viktig samarbeidspartner for oss som sykepleiere. Målet med oppgaven er økt kunnskap om hvordan vi kan ivareta pårørende, som er en ressurs for pasienten. Oppgaven kan være et verktøy i møte med pårørende. Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere gjennom god relasjon ivareta pårørendes behov i utøvelse av palliativ pleie av ektefelle i hjemmet. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie, basert på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, forskningsartikler og egne erfaringer som vi har formulert i et case. Teori: Vi har benyttet Joyce Travelbees sykepleieteori og annen relevant teori for å besvare problemstillingen, samt lovverk og retningslinjer som fremhever våre plikter og pårørendes rettigheter. Resultat: Når vi oppnår en god relasjon med pårørende kan vi se deres behov. Pårørende kan oppleve det som en krise når ektefellen blir alvorlig syk. En krise kan påvirke pårørendes behov, og det vil være av betydning om sykepleieren kan ivareta dem i denne delen av livet. Konklusjon: Travelbees teori om oppnåelse av god relasjon, vår undervisende funksjon og pliktetikk kan hjelpe pårørende i krisen, så de fortsatt kan være en ressurs og støtte for ektefellen. Vi mener det kreves gode kommunikasjonsferdigheter for å støtte pårørende i krisen, slik at de selv kan fremme egen helse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpalliativnb_NO
dc.subjectpleienb_NO
dc.subjecthjemmenb_NO
dc.subjectektefellenb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshHospice and Palliative Care Nursing
dc.subject.meshHome Health Nursing
dc.subject.meshSpouses
dc.subject.meshFamily
dc.titleSer du meg?nb_NO
dc.title.alternativeDo you see me?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel