Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Line
dc.contributor.authorLøkken, Eline Folstad
dc.date.accessioned2016-06-30T12:14:50Z
dc.date.available2016-06-30T12:14:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395030
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractI dette litteraturstudiet belyses utfordringer ved kommunikasjon vi som sykepleiere kan støte på i sykehjem, i arbeid og i møte med pasienter med en demenslidelse. Tittelen på oppgaven er "Snakk med meg!", og problemstillingen vi har anvendt er «Hvordan kan kommunikasjon bedre livskvaliteten til en pasient med en demenslidelse som bor på sykehjem?». Vi har valgt å rette oppmerksomheten mot pasientens livskvaliteten, og hvordan vi som sykepleiere ved hjelp av forskjellige kommunikasjonsmetoder kan bedre denne kvaliteten for pasienten. Vi ønsker å belyse viktigheten av tilrettelagt kommunikasjon og mulige misforståelser som kan oppstå når vi som sykepleiere og en pasient med en demenslidelse kommuniserer. Oppgaven bygger på et case som omhandler pasienten Lilly. Vårt mål som sykepleiere har vært å hjelpe Lilly til å få en bedre livskvalitet ved hjelp av ulike kommunikasjonsmetoder. I oppgaven blir det lagt fokus på relasjonsteorier og kommunikative ferdigheter for å bedre livskvalitet. Oppgaven er basert på en kvalitativ metode bygger på faglitteratur og egne erfaringer, og tar utgangspunkt i relevant forskning som både er kvalitativ og kvantitativ av metode. I oppgavens teoridel har vi presentert sykepleieteoretikeren Joyce Travelbee, og brukt hennes sykepleieteori for å belyse problemstillingen vi har anvendt i denne oppgaven. Videre har vi presentert lovverk og retningslinjer, for å få frem våre plikter som sykepleiere, og Lillys rettigheter som pasient. Vi har drøftet hvordan tilrettelegging for Lilly, relasjonsbygging mellom oss som sykepleier og Lilly og anvendelse av ulike kommunikasjonsmetoder kan være med på å bedre livskvalitet til Lilly, og kommet frem til en konklusjon vi mener å ha gitt Lilly en bedre livskvalitet ved hjelp av kommunikasjon. Oppgaven konkluderer med viktigheten av kjennskap til Lillys livshistorie for å skape gode relasjoner. For å kunne oppnå dette mener vi at anvendelse av ulike kommunikasjonsmetoder, samt god kommunikasjon vil bidra til å skape denne relasjonen, som igjen vil påvirke Lillys livskvalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshDementia
dc.subject.meshCommunication
dc.subject.meshNursing Homes
dc.title”Snakk med meg!”nb_NO
dc.title.alternative”Talk to me!”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record