Show simple item record

dc.contributor.authorRipman, Kierra Samantha
dc.date.accessioned2016-06-30T12:45:21Z
dc.date.available2016-06-30T12:45:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395060
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBacheloroppgaven min tar utgangspunkt i problemstillingen min: Hvordan kan jeg som sykepleier på sykehjem, forebygge utfordrende atferd ved hjelp av miljøterapi hos individer rammet av demenslidelse? Jeg har valgt å avgrense oppgaven til kun å fordype meg i demensrammede individer over 65 år, på sykehjem og med fokus på utfordrende atferd. Denne litteraturstudie tar for seg ulike forebyggende tilnærmingsmåter som kan hjelpe sykepleieren i møte med utfordrende atferd hos personer rammet av demenslidelse. Tilnærmingsmåtene bygger på respekt og verdighet for den enkelte. Det er en krevende pasientgruppe da det kan være utfordrende å samarbeide med dem. Videre kan kommunikasjonen være utfordrende da demenslidelsen medfører svikt i psykologiske prosesser (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 3013). Oppgaven er bygget opp på en case som omhandler Kari og hvordan hun opplever nederlag i hverdagen, med utfordrende atferd. Forskning, faglitteratur, Joyce Travelbee sitt menneskesyn og egne erfaringer er anvendt i drøfting av problemstillingen min. Travelbee (2001) mener pasientene ikke må generaliseres da en kan overse det unike og det særegne behovet ved hvert enkelt individ. Jeg har lagt stor vekt på Joyce Travelbee sitt menneskesyn i denne oppgaven. I oppgaven drøftes det om hvordan kunnskap om selve individet, demenslidelse, kommunikasjon og miljøterapi med hovedfokus på berøring kan bidra til å forebygge utfordrende atferd. Gjennom oppgaven har jeg hatt et fokus på hvordan Kari kan oppleve bedre livskvalitet med forebyggende tiltak fra meg som sykepleier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectmiljøterapinb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectberøringnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshMilieu Therapy
dc.subject.meshDementia
dc.subject.meshAged
dc.subject.meshNursing Homes
dc.title«Effekten av Miljøterapi»nb_NO
dc.title.alternative“The effect of environmental therapy”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record