Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Kine
dc.contributor.authorLøkken, Stine
dc.date.accessioned2016-07-07T08:57:09Z
dc.date.available2016-07-07T08:57:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395942
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel ”Eldre har ikke slike behov” : Eldre og seksualitet. ”The elderly do not have those needs” : Sexuality in later life. Formål Vi ønsker med denne bacheloroppgaven å belyse dette høyst aktuelle, men tabubelagte temaet. Gjennom erfaringer fra praksis fremstår seksualitet som et tema sykepleiere unnviker å kommunisere om. Oppgaven har som formål å innhente økt kunnskap om eldre og seksualitet, og om hvordan sykepleiere kan ivareta dette behovet. Med denne oppgaven er det ønskelig å øke fokuset rundt dette temaet ved å videreformidle kunnskaper til studenter og fremtidige kollegaer. Problemstilling ”Hvordan kan sykepleiere ivareta behovet for seksualitet hos den eldre pasienten på langtidsavdeling på sykehjem?” Metode Oppgaven er en litteraturstudie som baseres på relevant pensumlitteratur og selvvalgt fag- og forskningslitteratur. Forskningslitteraturen som fremkommer i oppgaven har anvendt både kvalitativ og kvantitativ metode. Personlige erfaringer fra praksis blir også trukket med. Resultat og konklusjon Eldre blir anerkjent som seksuelle individer, når man ser på deres egen oppfatning og hva fag- og forskningslitteraturen sier. Likevel viser det seg at sykepleiere har en helt annen oppfatning av eldre og seksualitet. Deres oppfatning tilsier at eldre er aseksuelle individer. I tillegg mener sykepleiere det er vanskelig og ubehagelig å involvere seg i seksualitetsproblematikken til den eldre, på grunn av manglende kunnskaper. For at holdningsendringer skal være mulig, må fokuset først og fremst rettes mot økt kunnskap om tematikken, samt hvordan involvere seg i tematikken. Når sykepleiere har tilegnet seg den nødvendige kunnskapen, vil de kunne ivareta den eldre sykehjemspasientens seksualitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectseksualitetnb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectlangtidsavdelingnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshSexuality
dc.subject.meshAged
dc.subject.meshNursing Homes
dc.title”Eldre har ikke slike behov” Eldre og seksualitetnb_NO
dc.title.alternative”The elderly do not have those needs” Sexuality in later lifenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record