Now showing items 20-29 of 29

  • Innflytelse på eiendomsmegling som følger av den teknologiske utviklingen 

   Svensby, Askil; Chibssa, David G. (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven omhandler teknologisk utvikling med fokus på markedsføring. Bakgrunn for valg av oppgave er på grunn av den oppmerksomheten som den teknologiske utviklingen har fått i media om dagen. Vi skal snart begynne ...
  • Klager på eiendomsmeglere 

   Tronstad, Linda (Bachelor thesis, 2017)
   Denne kvalitative bacheloroppgaven omhandler klager på eiendomsmeglere og hva som er bakgrunnen til at partene klager inn eiendomsmeglere, enten direkte til meglerne selv eller via eksterne klageorganer, som Reklamasjonsnemnda ...
  • Kundetilfredshet og eiendomsmeglingsloven 

   Elvegård, Jenny Marlene; Westrum, Irina (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven dreier seg om temaet kundetilfredshet i eiendomshandler. Oppgaven har undersøkt problemstillingen «Er det tilstrekkelig å holde seg til dagens lovpålagte krav for å gjøre kunden tilfreds?». Metoden som er ...
  • Meglers ansvar ved salg av eiendom med mangler 

   Andersen, Fredrik Jordal; Kveseth, Halvor (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven er å se på meglers ansvar ved eiendom solgt med mangler. Vi vil undersøke hvordan praksisen er ved eiendom solgt med mangler, hvor ansvaret ligger med bakgrunn fra lover og forskrifter innenfor ...
  • Merverdi ved meglersalg 

   Aalberg, Bente; Ellefsæter, John Henrik; Fosse, Ralph Wilson (Bachelor thesis, 2017)
   Under studietiden vår har det kommet utallige artikler og innlegg om eiendomsmegling frem i media. Disse handlet om privatsalg av bolig, og argumenterte for og imot bruk av eiendomsmegler. Vi ønsker derfor å finne ut om ...
  • Reklamasjoner for eiendomsmeglingstjenester 

   Hilden, Andrea; Thorpe, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg i hvilke typer saker megler får medhold i klagesaker fra reklamasjonsnemnda fra eiendomsmeglingstjenester. Med større og større fokus på forbrukers rettigheter vil reklamasjoner på ...
  • Salg av boliger gjennom husleverandører, med eller uten eiendomsmegler? 

   Jakobsen, Sandra; Knapstad, Elise (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med oppgaven er å undersøke bruken av eiendomsmeglere og salgskonsulenter ved salg av boliger gjennom husleverandører. Vi har fokusert på å belyse forskjellen mellom eiendomsmegleren og husleverandørens salgskonsulent, ...
  • Salg av fast eiendom, privat eller ved bruk av eiendomsmegler; forskjeller og likheter sett i et forbrukerperspektiv 

   Kiønig, Linda Vibeke (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven dreier seg om måten en fast eiendom blir omsatt på: enten ved privat salg eller ved hjelp av mellommann. De siste årene har det vært en utvikling på området privat omsetning av eiendom kontra omsetning ...
  • Skriftlighet og utfordringene det medfører 

   Surén, Morten; Nybråten, Viktor (Bachelor thesis, 2016)
   Her finner du en kvalitativ bacheloroppgave som tar for seg rundskrivet av 16.10.2013 som innførte nye regler når det kommer til budgivning og avtaleslutninger fra 01.01.2014. Vår oppgave baserer seg på endringen i megler ...
  • Suksessfaktorer for eiendomsmeglerens befaring 

   Hadergjonaj, Dafina; Bergeng, Maria (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å forske på om det finnes noen suksessfaktorer for en befaring. For å finne ut av dette har vi fokusert på forberedelser før en befaring. Herunder har vi avgrenset oppgaven til ...