Now showing items 25-29 of 29

  • Reklamasjoner for eiendomsmeglingstjenester 

   Hilden, Andrea; Thorpe, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg i hvilke typer saker megler får medhold i klagesaker fra reklamasjonsnemnda fra eiendomsmeglingstjenester. Med større og større fokus på forbrukers rettigheter vil reklamasjoner på ...
  • Salg av boliger gjennom husleverandører, med eller uten eiendomsmegler? 

   Jakobsen, Sandra; Knapstad, Elise (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med oppgaven er å undersøke bruken av eiendomsmeglere og salgskonsulenter ved salg av boliger gjennom husleverandører. Vi har fokusert på å belyse forskjellen mellom eiendomsmegleren og husleverandørens salgskonsulent, ...
  • Salg av fast eiendom, privat eller ved bruk av eiendomsmegler; forskjeller og likheter sett i et forbrukerperspektiv 

   Kiønig, Linda Vibeke (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven dreier seg om måten en fast eiendom blir omsatt på: enten ved privat salg eller ved hjelp av mellommann. De siste årene har det vært en utvikling på området privat omsetning av eiendom kontra omsetning ...
  • Skriftlighet og utfordringene det medfører 

   Surén, Morten; Nybråten, Viktor (Bachelor thesis, 2016)
   Her finner du en kvalitativ bacheloroppgave som tar for seg rundskrivet av 16.10.2013 som innførte nye regler når det kommer til budgivning og avtaleslutninger fra 01.01.2014. Vår oppgave baserer seg på endringen i megler ...
  • Suksessfaktorer for eiendomsmeglerens befaring 

   Hadergjonaj, Dafina; Bergeng, Maria (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å forske på om det finnes noen suksessfaktorer for en befaring. For å finne ut av dette har vi fokusert på forberedelser før en befaring. Herunder har vi avgrenset oppgaven til ...