Now showing items 29-29 of 29

    • Suksessfaktorer for eiendomsmeglerens befaring 

      Hadergjonaj, Dafina; Bergeng, Maria (Bachelor thesis, 2017)
      Formålet med denne undersøkelsen har vært å forske på om det finnes noen suksessfaktorer for en befaring. For å finne ut av dette har vi fokusert på forberedelser før en befaring. Herunder har vi avgrenset oppgaven til ...