Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Ida
dc.date.accessioned2016-09-19T06:47:27Z
dc.date.available2016-09-19T06:47:27Z
dc.date.issued2016-09-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408204
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittelen på dette litteraturstudiet er «Trygge foreldre - trygge barn?». Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hva forskning og litteratur sier om sammenhenger mellom følelsesmessig mestring hos foreldrene og barnas opplevelse av trygghet i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. Jeg vil se på sykepleierens rolle for å bidra til mestringsstrategier hos foreldrene som kan redusere deres engstelse, og da særlig i forbindelse med induksjon av anestesi. Problemstillingen er: «Hvordan kan sykepleieren bidra til følelsesmessig mestring hos foreldrene for best å ivareta det dagkirurgiske barnet postoperativt?» I Norge har barn lovfestet rett til å ha med seg en omsorgsperson under sykehusopphold (Pasient- og brukerretighetsloven, 2014). Helsepersonell plikter å legge til rette for dette, også under induksjon av anestesi (Helsepersonelloven, 2014). Sykepleierens undervisende funksjon og omsorgsbaserte yrkesutøvelse belyses gjennom teori for å synliggjøre sykepleierens ansvar for å ivareta emosjonelle behov hos både barn og foreldre. Dette drøftes i lys av Kari Martinsens omsorgsteori, og funn i forskning. Jeg konkluderer med at barn opplever økt grad av trygghet når sykepleieren ivaretar også foreldrenes behov for informasjon og opplevelse av mestring, men at en viss grad av engstelse vil være naturlig og forventet. I tillegg konkluderer jeg med at økt fokus på samarbeid mellom de ulike avdelingene og bruk av hjelpemidler som informasjonspakker til foreldrene kan bidra til en bedre opplevelse av dagkirurgiske inngrep for både barn og foreldre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlitteraturstudienob
dc.subject.meshfølelsesmessig tilpasning
dc.subject.meshemotional adjustmenteng
dc.subject.meshinformasjonstilgangnob
dc.subject.meshomsorgnob
dc.subject.meshcaringeng
dc.subject.meshempathyeng
dc.subject.meshempatinob
dc.subject.meshbarnnob
dc.subject.meshchildeng
dc.subject.meshpoliklinisk kirurginob
dc.subject.meshdagkirurginob
dc.subject.meshambulatory surgical procedureseng
dc.subject.meshpostoperativ sykepleienob
dc.subject.meshpostanesthesia nursingeng
dc.subject.meshsykepleierrollenob
dc.subject.meshnurse's roleeng
dc.titleTrygge foreldre - trygge barn?nb_NO
dc.title.alternativeConfident parent - confident child?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record