• Små barns forhandlinger gjennom lek i barnehagen. 

      Bergestuen, Heidi (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan barnehagepersonalet kan forholde seg til de yngste barnas forhandlinger om hvem som er innenfor og utenfor i leken. Jeg har valgt å begrense aldersgruppen til 2-3 åringer. ...